سرویس ها و مشخصات آن ها

سرویس ها

شخصی سازی

پنجشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۲

حوزه هاي کاربرد خلاصه سازي زمينه هاي کاربردي خلاصه سازي خودکار متن گسترده است .با رشد قابل ملاحظه ميزان اطلاعات در اينترنت ، انتخاب اطلاعات مرتبط ، کار …